[ inici ] [ projecte ] [ Facebook ]

declaració del director

"Abandonat?" és un recorregut per llocs abandonats a tot Europa. Inclou llocs abandonats en diferents moments en el temps i en diferents cultures, il · lustrats amb vídeos i fotografies propis capturats en 24 països d'Europa, juntament amb algunes imatges d'arxiu pera  mostrar les transformacions.

Descobreix la seva capacitat d'evocació i bellesa, que actuen de punt de partida i com a marc visual per a contemplar, meravellar-se i reflexionar sobre les seves transformacions.

"Abandonat?" exposa situacions d'ocupació, conservació, adquisició i recuperació, reciclatge i reutilització de llocs abandonats. Mostra la relació dinàmica entre l'home i aquests llocs juntament amb les seves repercussions mediambientals i socioculturals.

"Abandonat?" presenta, narra i compara les opinions, reflexions i resultats del treball de diferents persones i experts implicats en la conservació o en la transformació dels llocs abandonats.


Geppe Monrós

Abandoned palace, Ukraine